انتخابات افغانستان

من گرچند خودم با کمال تأسف از شرکت در انتخابات پیش روی کشور زیبای مان افغانستان محرومم ولی خیلی دلم می خواهد این انتخابات با موفقیت و شفافیت کامل برگزار شود و مردم عزیز مان به دور از هرگونه جزئی نگری و توجه به مسایل پیش پا افتاده ای خانواری و منطقه ای به بهترین کاندید ریاست جمهوری رأی بدهند.

دوستانی که می توانند در انتخابات پیش رو شرکت کنند و خواننده ای این متن می باشند حتما دقت نمایند که اهمیت رأی خودشان ره فراموش نکنند و به هرکه دسترسی دارند اهمیت رأی دادن و شرکت در تعیین سرنوشت شان را گوشزد نمایند.

درباب اهمیت انتخابات و رأی دادن آگاهانه و مسئولانه به عکس نوشته ای جالب ذیل حتما توجه نمایید. خیلی عکس آموزنده و دیدنی است. شاید از اون عکس نوشته های باشد که من در تمام این عمر کوتاهم تنها به تعداد انگشت شمار از این نکته های را که دراین عکس است با دقت مورد تأمل قرار داده ام و به عمق اهمیت و ظرافتش پی برده ام. 

 

عکس خیلی آموزنده

وطندار گلم! پاره ای تنم! مواظب باشی از تبلیغ برای انتخابات و شرکت در انتخابات سرنوشت ساز کشور عزیزمان افغانستان به هیج عنوان غافل نشوی که امسال سال تعیین سرنوشت به معنی واقعی است. امسال باید مردم شریف کشورمان صد در صد با چشم باز و با عبرت از تجربه های تلخ گذشته های دور و نزدیک در انتخابات شرکت نمایند.

[ چهارشنبه 10 مهر 1392 ] [ 23:44 ] [ ملکه رحمانی ]

[ 14 نظر ]